Władze Fundacji

Ewa Cwalina psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, prezes Zarządu Łódzkiej Fundacji Psychoterapii. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu z podstawową specjalizacją z zakresu psychologii klinicznej i uzupełniającą z psychologii rodziny. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, po szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej i Oxford Cognitive Therapy Centre w Warszawie. Absolwentka Programu Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. Autorka i realizatorka wielu warsztatów i szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego, kompetencji społecznych i psychoterapii w ramach Stowarzyszenia Edukacja i Wychowanie oraz Fundacji Wsparcia Psychospołecznego „Zielona Przystań”. Od 15 lat zdobywa doświadczenie zawodowe prowadząc psychoterapię indywidualną i grupy terapeutyczne. Od 6 lat prowadzi własną działalność gospodarczą w branży psychologicznej. Pracuje głównie w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej oraz terapii schematów, która integruje podejście poznawczo – behawioralne, gestalt i psychodynamiczne.

 

Kamila Majchrzak – adwokat, członek Zarządu Łódzkiej Fundacji Psychoterapii. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Pabianicach, świadcząc pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych i klientów biznesowych.
Autorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego. W latach 2011 – 2016 współpracowała również z Fundacją Centrum Praw Kobiet (oddział w Łodzi) oraz zajmowała się problematyką przemocy w rodzinie, udzielając porad prawnych pro publico bono. Jeszcze w czasie studiów świadczyła nieodpłatną pomoc prawną w ramach Kliniki Prawa prowadzonej na Uniwersytecie Łódzkim oraz w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Pabianicach.

 

 

Michał Stokwisz – Psycholog, Członek Rady Programowej Łódzkiej Fundacji Psychoterapii. Ukończył studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W trakcie 4 letniego kursu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Doświadczenie zawodowe pogłębia w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapii. Współautor, realizator projektów i innowacji społecznych promujących psychoterapię i ochronę zdrowia psychicznego. Współpracuje z Łódzką Fundacją Psychoterapii, Pracownią Psychoterapii Radwańska 4. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół nowych kierunków psychoterapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematów (SFT), dialektycznej terapii behawioralnej (DBT).

 

 

 

Aneta Suwaj psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, członek Rady Programowej Łódzkiej Fundacji Psychoterapii. Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Psychologia, z podstawową specjalizacją z zakresu psychologii klinicznej i uzupełniającą z psychologii zdrowia. Ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej i Oxford Cognitive Therapy Centre w Warszawie. Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo -Behawioralnego uzyskała w 2007 r. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od 14 lat prowadzi pracę terapeutyczną z osobami dorosłymi. Obecnie pracuje w Tomaszowskim Centrum Zdrowia w Poradni Psychologicznej oraz prowadzi prywatną praktykę. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również w: Poradni Zdrowia Psychicznego w Przedborzu prowadząc psychoterapię indywidualną dla dorosłych, Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie prowadziła terapię indywidualną oraz grupowe zajęcia edukacyjne i terapeutyczne, Klubie Abstynenckim „ALA” w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie prowadziła zajęcia terapeutyczne z młodzieżą, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, w którym głównie pracowała z osobami dotkniętymi przemocą domową, ponadto założyła i prowadziła świetlicę środowiskową dla dzieci w wieku przedszkolnym. Od 8 lat przygotowuje i koordynuje projekt realizowany w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto w latach 2003 – 2010 była członkiem Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie sporządzała opinie psychologiczne. W latach 2001 – 2002 oraz 2007 – 2009 była również członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie motywowała osoby uzależnione do podjęcia terapii i wspierała rodziny z problemem alkoholowym. W celu poszerzenia wiedzy i podniesienia swoich umiejętności systematycznie uczestniczy w szkoleniach z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów.

Iwona Czuma specjalista psycholog kliniczny/neuropsycholog, doktor nauk humanistycznych, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, członek Rady Programowej Łódzkiej Fundacji Psychoterapii. Absolwentka studiów psychologicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2002 r. obroniła rozprawę doktorską w KUL na temat: „Osobowościowe korelaty sukcesów zawodowych menedżerów” na podstawie badań empirycznych top menedżerów koncernów międzynarodowych i kontynuuje badania podłużne. Ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej i Oxford Cognitive Therapy Centre w Warszawie i uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo – Behawioralnego w 2007 r. Dyplom specjalisty z zakresu psychologii klinicznej uzyskała w 2014 r. Od 1994 r. w Archidiecezjalnej Poradni Katolickiej w Warszawie przyjmuje osoby zmagające się z problemami związanymi z szeroko rozumianymi depresjami, zaburzeniami lękowymi, sytuacjami kryzysowymi. Prowadzi również praktykę psychoterapeutyczną w prywatnym gabinecie. W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie prowadziła zajęcia ze studentami z zakresu psychologii osób niepełnosprawnych, psychologii klinicznej, psychoterapii, seminarium magisterskie z zakresu psychologii pracy i osobowości. W latach 2009-2017 adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. Obszar zainteresowań to neuronauka w psychoterapii, sukces zawodowy, pracoholizm.

Agnieszka Brzdąk lekarz, specjalista medycyny rodzinnej, członek Rady Programowej Łódzkiej Fundacji Psychoterapii. Absolwentka Wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W latach 2006 – 2011 rezydentura w dziedzinie medycyny rodzinnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Barlickiego w Łodzi. W 2011 r. zdała egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty medycyny rodzinnej. Swoje życie zawodowe związała z Pabianicami obejmując opieka lekarską całe rodziny. Interesuje się holistycznym podejściem do pacjenta, wpływem sytuacji ekonomicznej, rodzinnej i środowiskowej na stan jego zdrowia. Lubi jazdę motocyklem, należy do klubu motocyklowego DoctoRRiders. Nie lubi Doktora Google.

 

 

 

 

Joanna Jankowska artysta, grafik komputerowy, członek Rady Programowej Łódzkiej Fundacji Psychoterapii. Autorka logo Łódzkiej Fundacji Psychoterapii oraz ulotki promującej. Absolwentka studiów magisterskich z grafiki artystycznej na wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskie w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z grafiki komputerowej na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Odbyła staż w agencji reklamowej Ogilvy w Warszawie. Następnie pracowała 4 lata na stanowisku grafika w wydawnictwie Edipresse Polska S.A. Aktualnie pracuje jako grafiki komputerowy w firmie kosmetycznej Verona Product Professional w Sochaczewie. Wrażliwa nie tylko na sztukę ale i drugiego człowieka, stąd zaangażowana w działania fundacji.

 

 

 

Paweł Kijański radca prawny, członek Rady Programowej Łódzkiej Fundacji Psychoterapii. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, ponadto ukończył Administrację Publiczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie przy obsłudze prawnej Jednostek Samorządu Terytorialnego, prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego w Łasku. Zaangażowany jako prawnik w wiele projektów o charakterze społecznym, m.in. poradnictwo dla osób objętych pomocą społeczną, pomoc prawna dla osób z niepełnosprawnością.