Kontakt

Adres Fundacji:
Łódzka Fundacja Psychoterapii
ul. Zachodnia 52, 95 – 054 Ksawerów,

Tel: 608 509 298 – prezes zarządu fundacji Ewa Cwalina
KRS: KRS 0000490396, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 7312046300, REGON 101708152,

Numer konta: 35114020040000360276553811
Fundusz Założycielski 2000 PLN

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Kontakt mailowy:
terapiapoludzku@gmail.com