Zapytane ofertowe – film

Łódzka Fundacja Psychoterapii, w związku z realizacją kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu jej celów statutowych, zaprasza do składania ofert na realizację 3,5 -4 min. filmu promocyjnego.

Film powinien zostać zrealizowany przy użyciu kamery cyfrowej pełnoklatkowej 4K wraz z paletą obiektywów oraz aparatu fotograficznego pełnoklatkowego w celu realizacji timelapse, profesjonalnego oświetlenia filmowego oraz kranu filmowego z ruchomą głowicą.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać doświadczenie w realizacji filmów reklamowych i dokumentalnych oraz dostęp do stockowych zasobów wideo albo własnych materiałów do wykorzystania w niniejszej produkcji.

W cenie usługi Wykonawca zapewni minimum: montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport, digitalizację.

Termin zakończenia realizacji filmu: 29.11.2016 r.
Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń 21.11.2016 r.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej spośród ofert złożonych przez wykonawców jest:
1. spełnienie wskazanych w ogłoszeniu warunków realizacji filmu,
2. walory artystyczne, kreatywność oraz jakość nagrań wcześniej zrealizowanych przez oferentów i zaprezentowanych Fundacji (portfolio),
3. Fundacja na realizację filmu przeznacza kwotę 30.000,00 zł brutto.

Oferty należy składać do dnia 21.11.2016 na adres email: terapiapoludzku@gmail.com

Wszelkie pytania dotyczące składania ofert proszę kierować do koordynatora projektu p. Anny Mardofel: tel. 602-694-888.

Skomentuj

Twój email nie zostanie opublikowany