Odpowiedzialność psychoterapeuty

Odpowiedzialność psychoterapeuty

Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna psychoterapeuty za błąd w prowadzonej psychoterapii pacjenta, w polskim systemie prawnym Odpowiedzialność cywilna O odpowiedzialności cywilnej psychoterapeuty za błąd w...

Terapia schematu

Terapia schematu

Terapia schematu jest podejściem łączącym m.in. aspekty terapii poznawczej, behawioralnej, psychodynamicznej i Gestalt. Terapeuta w toku terapii zapoznaje pacjenta (psychoedukacja) z modelem teoretycznym schematów, który...

Terapia systemowa

Terapia systemowa

Ten nurt psychoterapii wykorzystywany jest szczególnie w terapii rodzin, małżeństw i par. Podstawowym założeniem systemowej terapii rodzin jest rozumienie rodziny nie jako prostej sumy jej...

Terapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna

Na czym polega terapia psychodynamiczna? Psychoterapia psychodynamiczna opiera się głównie o relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny, mający na celu pomoc pacjentowi w rozumieniu sposobów tworzenia...