Zapraszamy do bezpłatnego pobierania i udostępniania filmu i materiałów

 • Nasza misja

  Promocja Psychoterapii jako skutecznej metody profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego oraz metody leczenia zaburzeń natury psychicznej, fizycznej i psychosomatycznej.

 • Działamy lokalnie

  Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego.

 • Lepsza informacja

  Jednym z naszych celów jest zwiększenie dostępności informacji publicznej związanej z psychoterapią, psychoterapeutami oraz wszelkimi świadczonymi usługami w tym zakresie.

 • Lepsza dostępność

  Naszym celem jest zwiększenie dostępności psychoterapii dla obywateli poprzez gromadzenie i przekazywanie informacji związanej z miejscami jej stosowania w województwie łódzkim.

Psychoterapia w województwie łódzkim

0 Liczba pacjentów psychoterapeutów w województwie łódzkim
0% Tyle osób nie wie, gdzie uzyskać bezpłatną pomoc psychoterapeuty
0% Tyle osób uważa, że trudno uzyskać informacje na temat bezpłatnej psychoterapii

Ostatnio na blogu

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020